switch to English زبان فارسی

News

 دریافت گواهینامه ISO 21500

 

   

شرکت مهندسین مشاور فجر توسعه با در دست داشتن نیروهای متخصص و همچنین نشان دادن توانمندیهای خود موفق به دریافت گواهینامهISO 21500 گردید.

  
این استاندارد چارچوبی محکم برای مدیریت فرایندهای اصلی پروژه فراهم می کند
 
ساختار این استاندارد مطابق با حوزه های 10 گانه موجود در PMBOK تعريف
شده و شامل 39 فرآیند می باشد.

مزایای استفاده از استاندارد ISO 21500 شامل

تشویق انتقال دانش بین پروژه ها و سازمان ها برای بهبود تحویل پروژه   

تسهیل فرآیندهای مناقصه کارآمد از طریق استفاده از اصطلاحات مدیریت
پروژه فراگیر فعال کردن انعطاف پذیری و قابلیت های کارکنان مرتبط با کسب و کار مدیریت پروژه به نحوی که توانایی کار بر روی پروژه های بین المللی را
داشته باشند

 

© Fajr-t.com All rights Reserved.
Powered by ITACO Group