switch to English زبان فارسی

News

 پيام تبريك به مناسبت روز زن

 

مهربان خدایا
تورا سپاس که زلال مهربانیت را در سرچشمه وجود من جاری ساختی و مرا

زن نام نهادی

تورا سپاس که گل های باغ بشریت را به من سپردی و مرا

مادر خطاب کردی،

تو را سپاس که مرا لبریز از لطافت و مهر کردی و لباس مرد عنوان دادی،

تورا سپاس که بر مروارید وجودم پوششی از عفاف و حیا کشیدی و مرا

همسر قرار دادی،

مبارک باد بر تو چنین خلقتی و نیکو و گوارا باد بر من وجود چنین خالقی

سالروز میلاد زهرای اطهر و الگوی کامل زن مسلمان که بدرستی نام

روز مادر و روز زن به خود گرفته بر عموم زنان سخت کوش میهن بویژه

 

همكاران متعهد  خجسته باد

© Fajr-t.com All rights Reserved.
Powered by ITACO Group